Wat is Karate


Algemene
informatie

Wat is
Karate?

Karate betekent lege (Kara) hand (te). Het is een oosterse gevechtssport waarbij de ledematen gebruikt worden als natuurlijke aanvals-en verdedigingswapens. De bedoeling achter de karatetechnieken is om de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de karateka tot een zo hoog mogelijke perfectie te brengen.

Algemene
informatie

Wat is
Karate?

Karate betekent lege (Kara) hand (te). Het is een oosterse gevechtssport waarbij de ledematen gebruikt worden als natuurlijke aanvals-en verdedigingswapens. De bedoeling achter de karatetechnieken is om de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de karateka tot een zo hoog mogelijke perfectie te brengen.

Onze filosofie

De karate
code

Onze filosofie

Karate is een sport met haar eigen filosofie en eigen ideeën. Zo goed als al deze ideeën komen van de stichter, Gichin Funakoshi. Hij mediteerde heel veel over zijn kunst en kwam zo tot de twee Kuns, die de basis vormen van het Shotokan Karate. Dit zijn de Dojo Kun en de Niju Kun.

Funakoshi-sensei schreef deze regels in zijn eerste boek “KempoRyu: Karate-Do”. En sindsdien gelden ze als een leidraad voor het beleven van Shotokan Karate.

Onder meer daarom willen wij de waarden die in de karate van belang zijn: nederigheid, eerlijkheid, hoffelijkheid, zelfcontrole en moed bij jullie bekend maken.

We proberen elk obstakel te overwinnen, maar hebben ook de moed om toe te geven wanneer iets niet lukt. Toch proberen we steeds opnieuw ons doel te bereiken.

We zijn onze emoties de baas en kunnen successen en nederlagen een plaats geven.

We houden rekening met het niveau van onze tegenstander zodat wij beiden ervaring en voldoening kunnen opdoen. Daarom controleren we onze aanval, zodat we onze tegenstander niet kwetsen.

Op de karatetraining groeten we iedereen met een korte hoofdbuiging.

We zorgen ervoor dat we tijdig aanwezig zijn en dat we kunnen trainen in een propere karate-gi.

We zijn blij met de behaalde prestaties en weten tegelijkertijd dat we nog veel kunnen leren.

We herkennen onze eigen onvolmaaktheden en de kwaliteiten van onze tegenstanders.

We kennen onze grenzen en brengen onszelf en anderen niet in gevaar. Ook kunnen we onze fouten toegeven.

Karate-Zwevegem-Shotokan-Karate-3-Onderdelen

Drie
onderdelen

Kihon (techniektraining)​

Om een goede karateka te kunnen worden, moet men de technieken tot in de perfectie trainen. Dikwijls vinden beginnelingen het leren van de basistechnieken vervelend en overbodig. Zonder deze basistraining is het echter onmogelijk de sterke standen, afweren, stoten en beentechnieken onder de knie te krijgen die nodig zijn voor de training met partner. Tijdens de kihon wordt het karakter, het concentratie- en het uithoudingsvermogen gesterkt.

Kata (stijloefeningen)

Onder kata verstaan wij een reeks bewegingen uitgevoerd tegen 4 tot 8 denkbeeldige tegenstanders, die uit verschillende richtingen aanvallen. Kata’s bestaan hoofdzakelijk uit arm- en beentechnieken, lichaamswendingen en –verplaatsingen. De kata’s vormen als het ware het woordenboek van karate, omdat alle technieken erin voorkomen. Ze zijn daarom ook niet weg te denken uit het moderne karate.

Kumite (partnertraining)

Tijdens de training met partner worden de getrainde basistechnieken in praktijk gebracht. Andere aspecten worden nu belangrijk, zoals: timing, tactiek, gevechtsinzicht, schijnbewegingen en … zelfcontrole.

Drie
onderdelen

Karate-Zwevegem-Shotokan-Karate-3-Onderdelen
Kihon
(De techniektraining)​

Om een goede karateka te kunnen worden, moet men de technieken tot in de perfectie trainen. Dikwijls vinden beginnelingen het leren van de basistechnieken vervelend en overbodig. Zonder deze basistraining is het echter onmogelijk de sterke standen, afweren, stoten en beentechnieken onder de knie te krijgen die nodig zijn voor de training met partner. Tijdens de kihon wordt het karakter, het concentratie- en het uithoudingsvermogen gesterkt.

Kata
(Stijloefeningen)​

Onder kata verstaan wij een reeks bewegingen uitgevoerd tegen 4 tot 8 denkbeeldige tegenstanders, die uit verschillende richtingen aanvallen. Kata’s bestaan hoofdzakelijk uit arm- en beentechnieken, lichaamswendingen en –verplaatsingen. De kata’s vormen als het ware het woordenboek van karate, omdat alle technieken erin voorkomen. Ze zijn daarom ook niet weg te denken uit het moderne karate.

Kumite
(Partnertraining)​

Tijdens de training met partner worden de getrainde basistechnieken in praktijk gebracht. Andere aspecten worden nu belangrijk, zoals: timing, tactiek, gevechtsinzicht, schijnbewegingen en … zelfcontrole.

Cultuur

Karate
als lichaams-
cultuur

Karate is echter meer dan een manier om zich te verdedigen: het is ook lichaams-cultuur.

Hiermee wordt bedoeld dat zowel lenigheid als spieren gelijkmatig ontwikkeld worden, je krijgt een betere lichaamscontrole en -reactievermogen alsook meer zelfvertrouwen.

Pedagogen zijn het er ook over eens dat karate een uitstekend middel is om de persoonlijkheid te ontwikkelen zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht.

Cultuur

Karate
als lichaams-
cultuur

Karate is echter meer dan een manier om zich te verdedigen: het is ook lichaams-cultuur.

Hiermee wordt bedoeld dat zowel lenigheid als spieren gelijkmatig ontwikkeld worden, je krijgt een betere lichaamscontrole en -reactievermogen alsook meer zelfvertrouwen.

Pedagogen zijn het er ook over eens dat karate een uitstekend middel is om de persoonlijkheid te ontwikkelen zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht.

Karate is een gepaste uitlaatklep voor kinderen
De gepaste uitlaatklep

Karate voor kinderen

Karatetraining voor kinderen wordt op een speelse, kindgerichte manier aangeboden, inspelend op hun leergierigheid en hun natuurlijke behoefte aan contact, competitie en spel. Voor kinderen is karate een gepaste uitlaatklep, die door het sportieve en vormend aspect, mee instaat voor een harmonieuze ontwikkeling tot volwassene.

Voor kinderen wordt ook een aangepast gradensysteem gehanteerd, waarbij tussen de opeenvolgende graden nog enkele tussenstappen werden toegevoegd, zodat ze hun vorderingen op de voet kunnen volgen.

Deze tussengraden zijn zichtbaar door ‘streepjes’ op de gekleurde gordel, of door gordels die met twee kleuren zijn samengesteld. Kinderen zijn zeer trots als ze bijvoorbeeld de geel-oranje gordel mogen omdoen, die aangeeft dat ze bijna klaar zijn om examen te doen voor de oranje gordel.

Kinderen meten zich ook graag met andere kinderen. Daarom zijn er aangepaste wedstrijdreglementen voor hen, want vooral de gevechtscompetitie is voor jonge karateka’s niet altijd de geschikte wedstrijdvorm.

De gevechtsvormen zijn vereenvoudigd, er werden extra leeftijdscategorieën ingevoerd en het reglement in verband met contact wordt streng toegepast: contact is niet toegelaten.

De gepaste uitlaatklep

Karate voor kinderen

Karate is een gepaste uitlaatklep voor kinderen

Karatetraining voor kinderen wordt op een speelse, kindgerichte manier aangeboden, inspelend op hun leergierigheid en hun natuurlijke behoefte aan contact, competitie en spel. Voor kinderen is karate een gepaste uitlaatklep, die door het sportieve en vormend aspect, mee instaat voor een harmonieuze ontwikkeling tot volwassene.

Voor kinderen wordt ook een aangepast gradensysteem gehanteerd, waarbij tussen de opeenvolgende graden nog enkele tussenstappen werden toegevoegd, zodat ze hun vorderingen op de voet kunnen volgen.

Deze tussengraden zijn zichtbaar door ‘streepjes’ op de gekleurde gordel, of door gordels die met twee kleuren zijn samengesteld. Kinderen zijn zeer trots als ze bijvoorbeeld de geel-oranje gordel mogen omdoen, die aangeeft dat ze bijna klaar zijn om examen te doen voor de oranje gordel.

Kinderen meten zich ook graag met andere kinderen. Daarom zijn er aangepaste wedstrijdreglementen voor hen, want vooral de gevechtscompetitie is voor jonge karateka’s niet altijd de geschikte wedstrijdvorm.

De gevechtsvormen zijn vereenvoudigd, er werden extra leeftijdscategorieën ingevoerd en het reglement in verband met contact wordt streng toegepast: contact is niet toegelaten.

Karate-Zwevegem-Shotokan-Karate-Kinderen
De gepaste uitlaatklep

Karate voor kinderen

Karatetraining voor kinderen wordt op een speelse, kindgerichte manier aangeboden, inspelend op hun leergierigheid en hun natuurlijke behoefte aan contact, competitie en spel. Voor kinderen is karate een gepaste uitlaatklep, die door het sportieve en vormend aspect, mee instaat voor een harmonieuze ontwikkeling tot volwassene.

Voor kinderen wordt ook een aangepast gradensysteem gehanteerd, waarbij tussen de opeenvolgende graden nog enkele tussenstappen werden toegevoegd, zodat ze hun vorderingen op de voet kunnen volgen.

Deze tussengraden zijn zichtbaar door ‘streepjes’ op de gekleurde gordel, of door gordels die met twee kleuren zijn samengesteld. Kinderen zijn zeer trots als ze bijvoorbeeld de geel-oranje gordel mogen omdoen, die aangeeft dat ze bijna klaar zijn om examen te doen voor de oranje gordel.

Kinderen meten zich ook graag met andere kinderen. Daarom zijn er aangepaste wedstrijdreglementen voor hen, want vooral de gevechtscompetitie is voor jonge karateka’s niet altijd de geschikte wedstrijdvorm.

De gevechtsvormen zijn vereenvoudigd, er werden extra leeftijdscategorieën ingevoerd en het reglement in verband met contact wordt streng toegepast: contact is niet toegelaten.

Dojo Kun

De
regels
van de dojo

Voor en na de training zorgen de aanwezige karateka’s ervoor dat de dojo proper is.

In de dojo heerst stilte. Er wordt niet gegeten, gedronken of gerookt.

Het omkleden gebeurt in de kleedkamers. Steeds correct gekleed de dojo betreden en verlaten. 

Tracht tijdig in de les te zijn.

De 5 regels
van de Dojo Kun
  • Streef karaktersterkte na.
  • Wees betrouwbaar en nauwgezet.
  • Heb respect voor de anderen
  • Probeer steeds opnieuw.
  • Wees niet gewelddadig.
Eens proberen?

Je krijgt 3 gratis proeflessen!

Wil je weten of karate iets voor jou is?  Maak dan snel een afspraak voor enkele gratis proeflessen of kom gewoon eens langs. De proeflessen zijn volledig vrijblijvend en houden geen verplichtingen in om je later aan te sluiten als lid van onze club.

Eens proberen?

Je krijgt 3 gratis proeflessen!

Wil je weten of karate iets voor jou is?  Maak dan snel een afspraak voor enkele gratis proeflessen of kom gewoon eens langs. De proeflessen zijn volledig vrijblijvend en houden geen verplichtingen in om je later aan te sluiten als lid van onze club.